Möten och träffar

Publicerad den 2020-05-03
Styrelsen


 Samtalet har en viktig funktion när livet är i gungning.!

Då är det mest värdefullt att få mötas i verkligheten! Vi har ett avlångt land som gör att det inte alltid är möjligt. Det är vanligt idag att det förs via chatt eller mail. Det kan fungera bra och kan erbjuda en viss anonymitet.   

Hoppas att vi ses på en fika och samtal.!

 


I samband med  våra styrelsemöten försöker vi träffas. Göteborg har varit en bra plats där flera kan samlas.

Styrelsemöten sker också alltid digitalt, via Skype, för att alla ska kunna vara med.

Medlemmar är välkomna till våra styrelsemöten. Rösträtt på årsmötet får du som är betalande medlem!

 Anmälan sker på mailen, info@stoppa-romansbedragerier.org och länk till mötet förmedlas.

Nästa möte blir den 16 de april 17.30 2021                              

Kallelse med länk till Skype  skickas till den som anmält sitt ntresse att vara med.

Välkommen!