Möten och träffar

Publicerad den 2020-05-03
Styrelsen


 Samtalet har en viktig funktion när livet är i gungning.!

Då är det mest värdefullt att få mötas i verkligheten! Vi har ett avlångt land som gör att det inte alltid är möjligt. Det är vanligt idag att det förs via chatt eller mail. Det kan fungera bra och kan erbjuda en viss anonymitet.   

Hoppas att vi ses på en fika och samtal.!

 


I samband med  våra styrelsemöten försöker vi träffas. Göteborg har varit en bra plats där flera kan samlas.

Styrelsemöten sker också alltid digitalt, via Zoom, för att alla ska kunna vara med.

Medlemmar är välkomna till våra styrelsemöten. Rösträtt på årsmötet får du som är betalande medlem!

 Anmälan sker på mailen, info@stoppa-romansbedragerier.org och länk till mötet förmedlas.

Nästa möte blir Årsmötet den 21 mars 17.30 2021                              

Vi får se hur Corona- läget är, vilket avgör om vi kan samlas. Oavsett är det fortfarande och kommer att vara viktigt: att vi alla av omsorg om varandra är noggranna med handhygienen, att vi är fullt friska, när vi ses, men framförallt att vi håller minst 1 meters avstånd till varandra.

Kallelse me d Zoom länk skickas till den som anmält sitt ntresse att vara med.

Välkommen!