Om oss


Föreningen är nystartad. Det är däremot inte fenomenet att bedra personer. Nya utsatta personer kommer till. Enligt polisen på nationellt bedrägericenter polisanmäls för närvarande ca 80 romansbedrägerier i månaden och sedan finns ett stort mörkertal.


Med föreningen vill vi informera och släppa in ljuset, ge möjlighet att få stöd och vägledning i att hantera katastrofen!

 

Ändamål med föreningen är:

  • att erbjuda samtalsstöd till människor som drabbats av romansbedrägeri och till deras närstående.
  • att medlemsavgifter och gåvor används till att möjliggöra för medlemmar att delta i gemensamma träffar.
  • att genom personliga samtal, via media och nätverk bidra med information, kunskap och stöd för att förhindra att människor drabbas.
  • att samverka med polismyndighet, brottsofferjour, banker, transaktionsföretag och skattemyndighet. 

 

Bedrägerierna är omfattande och sker på ett internationellt plan. Det växer eftersom det fortgår i tysthet och då polisen har stora svårigheter att komma åt problemet.


Vi önskar stöd i kampen att stoppa romansbedrägerier.  Vår verksamhet är beroende av stöd  och välkomnar gåvor. 

Alla är välkomna att bli medlemmar! Avgiften för medlemskap är 200 kr per år och kan betalas in på 

Bankgiro: 5458-9460 eller

Swish:  123 366 47 29

Organisationsnummer: 802528-9821