Möten och träffar

Publicerad den 2022-10-21
Styrelsen


Vi inbjuder till Seminarium ” Ensamhetens konsekvenser ”

Susanne Rolfner Suvanto

Är verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet har arbetat inom äldreomsorgen och psykiatrin under många år, både på nationell- och verksamhetsnivå. Hon har också skrivit flera böcker om bl a äldre och psykisk ohälsa. 2017 lämnade hon över utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen till äldreministern Åsa Regnér.

Kärnan i romansbedrägerierna är just ensamhet och gör att det kan fortgå. Idag är det fortfarande ca 80 personer/ mån som drabbas och blir av med i genomsnitt 400 000 kr.

En psykosocial katastrof, som gör att många mår mycket dåligt och i värsta fall slutar med suicid.

Torsdagen den 3 november, 2022 kl 13 -16

vid Stockholms Universitet, Aula Magna, Bergsmannen

Syftet med seminariet är att öka kunskapen för volontärer, andra intresserade och personer som kommer i kontakt med drabbade och deras närstående.

Särskilt inbjudna är:

Amanda Vargenstam, Kronofogdemyndigheten, Alexander Christiansson, riksdagsman,                         Maria Wilhelmsson, sekr. KD-seniorer,                             Bo Eriksson, jurist Brottsoffermyndigheten,            Anna Huzell, Budget och Skuldrådgivare,                Fredrik Jörgensen, Rättsakuten ,                                  polisen NBC, Brottsofferjouren. Finansinspektionen

Efter ca 1 timme blir det kaffe/ te och tilltugg, då vi samlas i grupper för att tillsammans fundera över möjligheter och hinder till åtgärder

Anmälan, på plats eller digitalt, till Violet Peterson senast den 1 november Tel: 070-628 628 2 eller mail:violet@stoppa-romansbedragerier.org Sammankomsterna är gratis tack vara medarrangörerna , bla Brottsoffermyndigheten

Välkommen


 Samtalet har en viktig funktion när livet är i gungning.!

Då är det mest värdefullt att få mötas i verkligheten! Vi har ett avlångt land som gör att det inte alltid är möjligt. Det är vanligt idag att det förs via chatt eller mail. Det kan fungera bra och kan erbjuda en viss anonymitet.   

Hoppas att vi ses på en fika och samtal.!

 


Styrelsemöten är fortsättningsvis slutna, men vem som helst kan komma med  förslag och idéer, som tas emot via mail. Protokoll lämnas till den som så önskar.

Medlemsmöten är öppna för alla intresserade och sker en gång per kvartal, där man också kan komma med synpunkter och idéer. Möten sker via Skype och om möjligt på plats.  Länken skickas samma dag.

Vill du delta på möten/seminarier maila till: 

violet@stoppa-romansbedragerier.org

Seminarium/utbildningsdag blir i Stockholm den 3 november 13-16 med Susanne Rolfner-Suvanto, som föreläser om Ensamhetens konsekvenser. Möjlighet till digitalt deltagande.

I Piteå, 1a, 2a och 3e december, blir det föreläsningar "En kväll om Romansbedrägerier" i ABFs regi. 

14 jan 2023 blir det medlemsmöte i Skepparlövs församlingshem i Vä pastorat, Skåne. Tid meddelas senare.

Årsmötet ska vara före mars månads utgång. Rösträtt har du som är betalande medlem!